นครพนม หางานนครพนม สมัครงานนครพนม รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นครพนม หางานนครพนม รับสมัครงานนครพนม รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
นครพนม หางานนครพนม สมัครงานนครพนม รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ นครพนม หางานนครพนม รับสมัครงานนครพนม รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด นครพนม Ø
หางานนครพนม สมัครงานนครพนม รับสมัครพนักงานนครพนม

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 6102 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 126036

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมมอเตอร์ไซด์ (ประจำสาขาเซกา/ สาขาบึงโขงหลง/ สาขาบ้านแพง/ สาขานาทม/ สาขาศรีสงคราม/ สาขาอากาศอำนวย/ สาขาโพนนาแก้ว/ สาขาท่าแร่/ สาขาท่าอุเทน/ สาขานาแก/ สาขาโพนสวรรค์)

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมมอเตอร์ไซด์ (ประจำสาขาเซกา/ สาขาบึงโขงหลง/ สาขาบ้านแพง/ สาขานาทม/ สาขาศรีสงคราม/ สาขาอากาศอำนวย/ สาขาโพนนาแก้ว/ สาขาท่าแร่/ สาขาท่าอุเทน/ สาขานาแก/ สาขาโพนสวรรค์)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ นครพนม เมืองนครพนม ในเมือง
1.ซ่อมมอเตอร์ไซด์ ที่ลูกค้ามาใช้บริการ
2.ตรวจนับอะไหล่ภายในสาขา
3.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครพนม รับสมัครงานนครพนม : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 126039

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสาขา (ประจำสาขาเซกา/ สาขาบึงโขงหลง/ สาขาบ้านแพง/ สาขาศรีสงคราม/ สาขาอากาศอำนวย/ สาขาโพนนาแก้ว/ สาขาเรณู/ สาขาภูพาน)

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสาขา (ประจำสาขาเซกา/ สาขาบึงโขงหลง/ สาขาบ้านแพง/ สาขาศรีสงคราม/ สาขาอากาศอำนวย/ สาขาโพนนาแก้ว/ สาขาเรณู/ สาขาภูพาน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ นครพนม เมืองนครพนม ในเมือง
1.บริการลูกค้าที่เข้าใช้บริการ
2.ดูแลความเรียบร้อยภายในสาขา
3.แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
4.รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ลุล่วงสำเร็จ
5.สอนและถ่ายทอดงานได้เป็นอย่างดี
6.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครพนม รับสมัครงานนครพนม : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 126038

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย (ประจำสาขาเซกา/ สาขาบึงโขงหลง/ สาขาบ้านแพง/ สาขาศรีสงคราม/ สาขาอากาศอำนวย/ สาขาโพนนาแก้ว)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย (ประจำสาขาเซกา/ สาขาบึงโขงหลง/ สาขาบ้านแพง/ สาขาศรีสงคราม/ สาขาอากาศอำนวย/ สาขาโพนนาแก้ว)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ นครพนม เมืองนครพนม ในเมือง
1.บริการลูกค้าที่เข้าใช้บริการ
2.ดูแลความเรียบร้อยภายในสาขา
3.แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
4.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครพนม รับสมัครงานนครพนม : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 126037

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี-การเงิน (ประจำสาขาเซกา/ สาขาบึงโขงหลง/ สาขาบ้านแพง/ สาขานาทม/ สาขาศรีสงคราม/ สาขาอากาศอำนวย/ สาขาโพนนาแก้ว)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี-การเงิน (ประจำสาขาเซกา/ สาขาบึงโขงหลง/ สาขาบ้านแพง/ สาขานาทม/ สาขาศรีสงคราม/ สาขาอากาศอำนวย/ สาขาโพนนาแก้ว)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ นครพนม เมืองนครพนม ในเมือง
1.ดูแลค่าใช้จ่ายภายในสาขา
2.เก็บเงินกับลูกค้าที่มาชำระค่าต่างๆ
3.นำเงินไปฝากที่ธนาคาร
4.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครพนม รับสมัครงานนครพนม : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 125912

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยงานบัญชีเเละบุคคล

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยงานบัญชีเเละบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน ตามข้อตกลงของบริ

งานประจำ : ตามข้อตกลงของบริ นครพนม เมืองนครพนม ในเมือง
คีย์ภาษีซื้อขายในเเต่ละเดือน จัดทำเอกสารต่างๆเเละงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครพนม รับสมัครงานนครพนม : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 125489

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสาขา (ประจำสำนักงานใหญ่)

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสาขา (ประจำสำนักงานใหญ่)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ นครพนม เมืองนครพนม ในเมือง
1.บริการลูกค้าที่เข้าใช้บริการ
2.ดูแลความเรียบร้อยภายในสาขา
3.แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
4.รับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้ลุล่วงสำเร็จ
5.สอนและถ่ายทอดงานได้เป็นอย่างดี
6.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครพนม รับสมัครงานนครพนม : 3 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 125486

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมมอเตอร์ไซด์ (ประจำสำนักงานใหญ่)

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมมอเตอร์ไซด์ (ประจำสำนักงานใหญ่)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ นครพนม เมืองนครพนม ในเมือง
1.ซ่อมมอเตอร์ไซด์ที่ลูกค้ามาใช้บริการ
2.ตรวจนับอะไหล่ภายในสาขา
3.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครพนม รับสมัครงานนครพนม : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 125488

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย (ประจำสำนักงานใหญ่)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย (ประจำสำนักงานใหญ่)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ นครพนม เมืองนครพนม ในเมือง
1.บริการลูกค้าที่เข้าใช้บริการ
2.ดูแลความเรียบร้อยภายในสาขา
3.แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
4.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครพนม รับสมัครงานนครพนม : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 125490

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายอะไหล่ (ประจำสำนักงานใหญ่)

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายอะไหล่ (ประจำสำนักงานใหญ่)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ นครพนม เมืองนครพนม ในเมือง
1.บริหารงานในแผนกอะไหล่ (ทั้งภายในและภายนอก ทุกสาขา)
2.ตรวจสอบการรับ-จ่ายอะไหล่
3.ตัดอะไหล่
4.สั่งอะไหล่
5.บริหารเป้าของแผนก
6.บริหารสต๊อกอะไหล่

หางานนครพนม รับสมัครงานนครพนม : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 125913

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยงานบริการและอะไหล่

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยงานบริการและอะไหล่

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ นครพนม เมืองนครพนม ในเมือง
จัด JOB ให้กับทีมช่าง และประสานงานกับลูกค้า คีย์ข้อมูล ทำงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
ตำแหน่งนี้มีคนเทรนงานให้.สอนงานทุกขั้นตอน
หางานนครพนม รับสมัครงานนครพนม : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 125487

ตำแหน่งงานว่างบัญชี-การเงิน (ประจำสำนักงานใหญ่)

ตำแหน่งงานว่างบัญชี-การเงิน (ประจำสำนักงานใหญ่)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ นครพนม เมืองนครพนม ในเมือง
1.ดูแลค่าใช้จ่ายภายในสาขา
2.เก็บเงินกับลูกค้าที่มาชำระค่าต่างๆ
3.นำเงินไปฝากที่ธนาคาร
4.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครพนม รับสมัครงานนครพนม : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 124755

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ นครพนม เมืองนครพนม ในเมือง
1.จัดทำเงินเดือนพนักงานรายเดือน พนักงานรายวัน คีย์รายได้-รายการหัก ของพนักงานแต่ละเดือน คีย์โอนย้ายพนักงาน/ปรับเงินเดือน
2.สรรหาว่าจ้างและคัดเลือกพนักงานใหม่
3.อบรม วางแผน ปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่ รับผิดชอบอธิบายส่วนหัวข้อต่างๆเกี่ยวกับบริษัท สวัสดิการของบริษัท
4.ควบคุมพนักงานให้ปฏิบัติตามกฏระเบียบของบริษัทได้อย่างเคร่งครัดและดูแลความเรียบร้อยทั้งภายในและภายนอกบริษัท
5.ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ประกาศของบริษัทฯ ให้พนักงานรับทราบอยู่เสมอ
6.จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับองค์
หางานนครพนม รับสมัครงานนครพนม : 7 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 124107

ตำแหน่งงานว่างจัดซื้อ (ด่วนมาก)

ตำแหน่งงานว่างจัดซื้อ (ด่วนมาก)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครพนม เมืองนครพนม ในเมือง
จัดซื้อสินค้าตามมอบหมาย ติดต่อประสานงานกับรถขนส่ง ติดต่อประสานงานกับธนาคาร
หางานนครพนม รับสมัครงานนครพนม : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 122114

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครพนม เมืองนครพนม ในเมือง
ทำความสะอาดร้าน อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครพนม รับสมัครงานนครพนม : 28 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 122272

ตำแหน่งงานว่างบัญชี

ตำแหน่งงานว่างบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครพนม เมืองนครพนม ในเมือง
งานเอกสารด้านบัญชี ติดต่อประสานงานกับธนาคารและอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครพนม รับสมัครงานนครพนม : 28 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 120793

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายจัดซื้อด่วน

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายจัดซื้อด่วน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโรงสร้าง

งานประจำ : ตามโรงสร้าง นครพนม เมืองนครพนม ในเมือง
จัดซื้อ ทำบัญชี
หางานนครพนม รับสมัครงานนครพนม : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 120792

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ประจำสาขา ศรีสงคราม ด่วนนน,

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ประจำสาขา ศรีสงคราม ด่วนนน,

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครพนม เมืองนครพนม ในเมือง
การซ่อมบำรุง การเปลี่ยนอุปกรณ์ การบำรุงรักษาเครื่องยนต์และให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการดูแลรักษาเครื่องยนต์
หางานนครพนม รับสมัครงานนครพนม : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 120795

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ประจำสำนักงานใหญ่ ด่วน!!

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ประจำสำนักงานใหญ่ ด่วน!!

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครพนม เมืองนครพนม ในเมือง
การซ่อมบำรุง รักษา ดูแลระบบเครื่องยนต์ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลรักษา รถจักรยานยนต์
หางานนครพนม รับสมัครงานนครพนม : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 120787

ตำแหน่งงานว่างพนักงานตรวจสอบ ด่วนมาก

ตำแหน่งงานว่างพนักงานตรวจสอบ ด่วนมาก

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครพนม เมืองนครพนม ในเมือง
- ตรวจสอบแผนกและสาขา ตรวจสอบเอกสารภายใน
- วิเคราะห์ข้อมูลที่ผิดปกติจากรายงาน
- จัดทำรายงาน ประเมิน สรุปผล
- วางแผนควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน
หางานนครพนม รับสมัครงานนครพนม : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 120794

ตำแหน่งงานว่าง พนักงานการเงิน-ขาย ประจำสาขาสำนักงานใหญ่ จ.นครพนม ด่วน!!

ตำแหน่งงานว่าง พนักงานการเงิน-ขาย ประจำสาขาสำนักงานใหญ่ จ.นครพนม ด่วน!!

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานราชการ : ตามโครงสร้างของบ นครพนม เมืองนครพนม ในเมือง
รับเงินจากลูกค้า คีย์ข้อมูลเข้าระบบ รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำวัน
หางานนครพนม รับสมัครงานนครพนม : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานนครพนม สมัครงานนครพนม รับสมัครพนักงานนครพนม
นครพนม ฝึกงานนครพนม งานชั่วคราวนครพนม งานนอกเวลานครพนม งานประจำนครพนม งานราชการนครพนม งานต่างประเทศนครพนม งานอื่นๆนครพนม
หางานนครพนม สมัครงานนครพนม รับสมัครพนักงานนครพนม
นครพนม ฝึกงานนครพนม งานชั่วคราวนครพนม งานนอกเวลานครพนม งานประจำนครพนม งานราชการนครพนม งานต่างประเทศนครพนม งานอื่นๆนครพนม