นครพนม หางานนครพนม สมัครงานนครพนม รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นครพนม หางานนครพนม รับสมัครงานนครพนม รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
นครพนม หางานนครพนม สมัครงานนครพนม รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ นครพนม หางานนครพนม รับสมัครงานนครพนม รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด นครพนม Ø
หางานนครพนม สมัครงานนครพนม รับสมัครพนักงานนครพนม

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 162823 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 120792

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ประจำสาขา ศรีสงคราม ด่วนนน,

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ประจำสาขา ศรีสงคราม ด่วนนน,

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครพนม เมืองนครพนม ในเมือง
การซ่อมบำรุง การเปลี่ยนอุปกรณ์ การบำรุงรักษาเครื่องยนต์และให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการดูแลรักษาเครื่องยนต์
หางานนครพนม รับสมัครงานนครพนม : 17/12/2562

เลขที่ประกาศ : 120795

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ประจำสำนักงานใหญ่ ด่วน!!

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ประจำสำนักงานใหญ่ ด่วน!!

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครพนม เมืองนครพนม ในเมือง
การซ่อมบำรุง รักษา ดูแลระบบเครื่องยนต์ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลรักษา รถจักรยานยนต์
หางานนครพนม รับสมัครงานนครพนม : 17/12/2562

เลขที่ประกาศ : 120787

ตำแหน่งงานว่างพนักงานตรวจสอบ ด่วนมาก

ตำแหน่งงานว่างพนักงานตรวจสอบ ด่วนมาก

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครพนม เมืองนครพนม ในเมือง
- ตรวจสอบแผนกและสาขา ตรวจสอบเอกสารภายใน
- วิเคราะห์ข้อมูลที่ผิดปกติจากรายงาน
- จัดทำรายงาน ประเมิน สรุปผล
- วางแผนควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน
หางานนครพนม รับสมัครงานนครพนม : 17/12/2562

เลขที่ประกาศ : 120794

ตำแหน่งงานว่าง พนักงานการเงิน-ขาย ประจำสาขาสำนักงานใหญ่ จ.นครพนม ด่วน!!

ตำแหน่งงานว่าง พนักงานการเงิน-ขาย ประจำสาขาสำนักงานใหญ่ จ.นครพนม ด่วน!!

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานราชการ : ตามโครงสร้างของบ นครพนม เมืองนครพนม ในเมือง
รับเงินจากลูกค้า คีย์ข้อมูลเข้าระบบ รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำวัน
หางานนครพนม รับสมัครงานนครพนม : 17/12/2562

เลขที่ประกาศ : 120780

ตำแหน่งงานว่างพนักงานIT SUPPORT ด่วนมาก

ตำแหน่งงานว่างพนักงานIT SUPPORT ด่วนมาก

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานราชการ : ตามโครงสร้างของบ นครพนม เมืองนครพนม ในเมือง
เจ้าหน้าที่ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer Operator) ทำหน้าที่ควบคุมและดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่ป้อนข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อนำไปประมวลผลต่อไป ทำหน้าที่เขียนโปรแกรมสั่งงานคอมพิวเตอร์ ดูแลการทำงานของโปรแกรมระบบ ทำหน้าที่ดูแลและแก้ไขปัญหาการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
หางานนครพนม รับสมัครงานนครพนม : 17/12/2562

เลขที่ประกาศ : 120781

ตำแหน่งงานว่างกฎหมาย

ตำแหน่งงานว่างกฎหมาย

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานราชการ : ตามโครงสร้างของบ นครพนม เมืองนครพนม ในเมือง
ให้คำปรึกษาแนะนำหน่วยงาน องค์กร ในงานด้านกฎหมายให้คำปรึกษาแนะนำและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการร่างกฎหมาย คำสั่งและเอกสารทางกฎหมายอื่น ๆ ดำเนินการบทบัญญัติแห่งกฎหมายต่าง ๆ รวมทั้งเรื่องสิทธิหน้าที่และข้อผูกพันตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กร
หางานนครพนม รับสมัครงานนครพนม : 17/12/2562
เลขที่ประกาศ : 120778

ตำแหน่งงานว่างพนักงานอะไหล่ ประจำสำนักงานใหญ่มิตรศิลป์เซ็นเตอร์ กรุ๊ป

ตำแหน่งงานว่างพนักงานอะไหล่ ประจำสำนักงานใหญ่มิตรศิลป์เซ็นเตอร์ กรุ๊ป

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครพนม เมืองนครพนม ในเมือง
- สั่งซื้ออะไหล่ เบิกจ่ายอะไหล่ นับยอดคงเหลือ
- ประสานงานแต่ละสาขา
- คีย์ข้อมูลเอกสารต่างๆ เพื่อให้แผนกต่าง ๆ
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครพนม รับสมัครงานนครพนม : 17/12/2562

เลขที่ประกาศ : 120777

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายจักรยาน

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายจักรยาน

งานประจำ : เงินเดือน 10000-15000

งานประจำ : 10000-15000 นครพนม เมืองนครพนม ในเมือง
-ขายสินค้า ทั้งหน้าร้านและออนไลน์
-ทำเอกสารการขาย และรายงานประจำวัน
หางานนครพนม รับสมัครงานนครพนม : 17/12/2562

เลขที่ประกาศ : 120779

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการ สำนักงานใหญ่มิตรศิลป์เซ็นเตอร์ กรุ๊ป

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการ สำนักงานใหญ่มิตรศิลป์เซ็นเตอร์ กรุ๊ป

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานราชการ : ตามโครงสร้างบริษ นครพนม เมืองนครพนม ในเมือง
- วางแผนการตลาด กำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ และการขาย ของบริการวิจัยการตลาด
- ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าที่ต้องการใช้บริการ ตั้งแต่เริ่มต้น ตลอดจนหลังการขาย
- วางแผนกลยุทธ์การหากลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ได้ลูกค้าตามเป้าหมาย
- ดูแลการทำงานของทีม และสำรวจข้อมูลคู่แข่งขัน และประมาลผลข้อมูล
- ดูแลประสานงานลูกค้าและทีมงาน ให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น และสำเร็จเรียบร้อย
- ดูแลงานขาย และทีมงานขาย
หางานนครพนม รับสมัครงานนครพนม : 17/12/2562

เลขที่ประกาศ : 120782

ตำแหน่งงานว่างธุรการ

ตำแหน่งงานว่างธุรการ

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานราชการ : ตามโครงสร้างของบ นครพนม เมืองนครพนม ในเมือง
ติดต่อประสานงาน งานเอกสาร ประสานงานกับฝ่ายขาย รวบรวมและบันทึกข้อมูลการขาย และข้อมูลทางการตลาด วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อเสนอผู้บังคับบุญชา
หางานนครพนม รับสมัครงานนครพนม : 17/12/2562

เลขที่ประกาศ : 120784

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายจักรยานเสือหมอบ เสือ ภูเขา /ซ่อมและประกอบจักรยานได้

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายจักรยานเสือหมอบ เสือ ภูเขา /ซ่อมและประกอบจักรยานได้

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป มีค่

งานประจำ : 10,000 บาทขึ้นไป มีค่ นครพนม เมืองนครพนม ในเมือง
ขายและสามารถประกอบจักรยานเสือภูเขา/เสือหมอบ มีความรู้กี่ยวกับจักรยาน เสือภูเขาเสือหมอบ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

หางานนครพนม รับสมัครงานนครพนม : 17/12/2562

เลขที่ประกาศ : 120791

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ด่วนมาก

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ด่วนมาก

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครพนม เมืองนครพนม ในเมือง
-ดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ ในบริษัท
-ดูแลระบบเช่าซื้อ และระบบอะไหล่
-ดูแลระบบNetwork

หางานนครพนม รับสมัครงานนครพนม : 17/12/2562
เลขที่ประกาศ : 120790

ตำแหน่งงานว่างรับสมัคร พนักงานขายประจำสาขา ปากเกร็ด ด่วน!!!!!!

ตำแหน่งงานว่างรับสมัคร พนักงานขายประจำสาขา ปากเกร็ด ด่วน!!!!!!

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครพนม เมืองนครพนม ในเมือง
ให้การแนะนำ ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าและบริการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอที่จะนำไปในการตัดสินใจเลือกซื้อ ออกใบเสร็จ เช็คอุปกรณ์รถ ก่อนส่งมอบลูกค้า ดูแลหลังการขาย เป็นต้น
หางานนครพนม รับสมัครงานนครพนม : 17/12/2562

เลขที่ประกาศ : 120788

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อม Big Bike ประจำสำนักงานใหญ่ ด่วนมาก!!!

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อม Big Bike ประจำสำนักงานใหญ่ ด่วนมาก!!!

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครพนม เมืองนครพนม ในเมือง
การซ่อมบำรุง การเปลี่ยนอุปกรณ์ การบำรุงรักษาเครื่องยนต์และให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการดูแลรักษาเครื่องยนต์
หางานนครพนม รับสมัครงานนครพนม : 17/12/2562

เลขที่ประกาศ : 120786

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้า แคชเชียร์

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้า แคชเชียร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครพนม เมืองนครพนม ในเมือง
คิดเงินให้ลูกค้าภายในปั้มน้ำมันประจำหน้าตู้จ่ายน้ำมัน
หางานนครพนม รับสมัครงานนครพนม : 17/12/2562

เลขที่ประกาศ : 120785

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสาขา เรณูนครด่วนมาก

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสาขา เรณูนครด่วนมาก

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครพนม เมืองนครพนม ในเมือง
- วางแผนการตลาด กำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ และการขาย ของบริการวิจัยตลาด
- ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าที่ต้องการใช้บริการ ตั้งแต่เริ่มต้น ตลอดจนหลังการขาย
- วางแผนกลยุทธ์การหากลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ได้ลูกค้าตามเป้าหมาย
- ดูแลการทำงานของทีมและ สำรวจข้อมูลคู่แข่งขัน และประมวลผลข้อมูล
- ดูแลประสานงานลูกค้าและทีมงาน ให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น และสำเร็จเรียบร้อย
- ดูแลงานขาย และทีมงานขาย
หางานนครพนม รับสมัครงานนครพนม : 17/12/2562

เลขที่ประกาศ : 120783
เลขที่ประกาศ : 120789 หางานนครพนม สมัครงานนครพนม รับสมัครพนักงานนครพนม
นครพนม ฝึกงานนครพนม งานชั่วคราวนครพนม งานนอกเวลานครพนม งานประจำนครพนม งานราชการนครพนม งานต่างประเทศนครพนม งานอื่นๆนครพนม
หางานนครพนม สมัครงานนครพนม รับสมัครพนักงานนครพนม
นครพนม ฝึกงานนครพนม งานชั่วคราวนครพนม งานนอกเวลานครพนม งานประจำนครพนม งานราชการนครพนม งานต่างประเทศนครพนม งานอื่นๆนครพนม