นครพนม เมืองนครพนม ในเมือง หางานนครพนม สมัครงานนครพนม รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นครพนม เมืองนครพนม ในเมือง หางานนครพนม รับสมัครงานนครพนม รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
นครพนม เมืองนครพนม ในเมือง หางานนครพนม สมัครงานนครพนม รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ นครพนม เมืองนครพนม ในเมือง หางานนครพนม รับสมัครงานนครพนม รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด นครพนม Ø
หางานนครพนม สมัครงานนครพนม รับสมัครพนักงานนครพนม

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 91021 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 146924

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสาขา (ประจำสาขานาทม)

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสาขา (ประจำสาขานาทม)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ นครพนม เมืองนครพนม ในเมือง
1.บริการลูกค้าที่เข้าใช้บริการ
2.ดูแลความเรียบร้อยภายในสาขา
3.แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
4.รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ลุล่วงสำเร็จ
5.สอนและถ่ายทอดงานได้เป็นอย่างดี
6.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานนครพนม รับสมัครงานนครพนม : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 146923

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสาขา (ประจำสาขากุสุมาลย์)

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสาขา (ประจำสาขากุสุมาลย์)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ นครพนม เมืองนครพนม ในเมือง
1.บริการลูกค้าที่เข้าใช้บริการ
2.ดูแลความเรียบร้อยภายในสาขา
3.แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
4.รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ลุล่วงสำเร็จ
5.สอนและถ่ายทอดงานได้เป็นอย่างดี
6.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานนครพนม รับสมัครงานนครพนม : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 146925

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสาขา (ประจำสาขาเรณู)

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสาขา (ประจำสาขาเรณู)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ นครพนม เมืองนครพนม ในเมือง
1.บริการลูกค้าที่เข้าใช้บริการ
2.ดูแลความเรียบร้อยภายในสาขา
3.แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
4.รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ลุล่วงสำเร็จ
5.สอนและถ่ายทอดงานได้เป็นอย่างดี
6.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานนครพนม รับสมัครงานนครพนม : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 145997

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยหัวหน้าบัญชีและบุคคล

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยหัวหน้าบัญชีและบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน 12,000

งานประจำ : 12,000 นครพนม เมืองนครพนม ในเมือง
นำส่งภาษี
ทำผลตอบแทนของบริษัท
งานมอบหมายตามหน้าที่
หางานนครพนม รับสมัครงานนครพนม : 24 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 143863

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลด้านฝึกอบรม

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลด้านฝึกอบรม

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ นครพนม เมืองนครพนม ในเมือง
พัฒนาศักยภาพในการทำงานของพนักงานตามนโยบายบริษัท
จัดคอร์สฝึกอบรม ให้กับพนักงาน
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดฝึกอบรม
จัดตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม
จจัดทำตารางฝึกอบรมนำเสนอผู้บริหาร
หางานนครพนม รับสมัครงานนครพนม : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 143635

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ Vending

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ Vending

งานประจำ : เงินเดือน 9,600-10,000

งานประจำ : 9,600-10,000 นครพนม เมืองนครพนม ในเมือง
ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ (มีคนสอนงานให้)
หางานนครพนม รับสมัครงานนครพนม : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 142139

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (ด่วนมาก)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (ด่วนมาก)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ นครพนม เมืองนครพนม ในเมือง
ติดต่อประสานงานระหว่างพนักงานและองค์กร
ดูแลเรื่องสวัสดิการพนักงาน สิทธิต่างๆ ของพนักงานและที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบเวลาการทำงาน ขาด ลา สาย กิจ ป่วย
จัดทำประวัติพนักงาน เข้าใหม่ ลาออก
สรรหาว่าจ้างพนักงาน
งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครพนม รับสมัครงานนครพนม : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 142138

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาด ด่วนมาก (ประจำสำนักงานใหญ่)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาด ด่วนมาก (ประจำสำนักงานใหญ่)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ นครพนม เมืองนครพนม ในเมือง
ติดต่อประสานงานขาย จัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อโปรโมทสินค้า
ส่งเสริมการขาย กิจกรรมการขาย โปรโมชั่นต่างๆเพื่อกระตุ้นยอดขาย
วางแผนการทำงาน จัดหากลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
หางานนครพนม รับสมัครงานนครพนม : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 142062

ตำแหน่งงานว่างตรวจสอบ

ตำแหน่งงานว่างตรวจสอบ

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 บ.

งานประจำ : 12,000 บ. นครพนม เมืองนครพนม ในเมือง
ตรวจสอบสินค้าคงคลัง ตรวจสอบการทุจริต
หางานนครพนม รับสมัครงานนครพนม : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141587

ตำแหน่งงานว่างช่างบุญเติม

ตำแหน่งงานว่างช่างบุญเติม

งานประจำ : เงินเดือน 9,600-10,000

งานประจำ : 9,600-10,000 นครพนม เมืองนครพนม ในเมือง
สามารถทำงานออกนอกพื้นที่ได้ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
หางานนครพนม รับสมัครงานนครพนม : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141586

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ Vending

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ Vending

งานประจำ : เงินเดือน 9,600-10,000

งานประจำ : 9,600-10,000 นครพนม เมืองนครพนม ในเมือง
ตู้น้ำเวนดิ้ง คือ (ตู้น้ำกระป๋องหยอดเหรียญ)ในเครือบุญเติม
ตำแหน่งนี้มีคนเทรนงานให้. สอนงานทุกขั้นตอน
-คีย์ข้อมูล
-พิมพ์งานเอกสาร
-เช็คยอดคงเหลือน้ำกระป๋อง/ดึงยอด/คำนวณค่าไฟฟ้าตู้น้ำเวนดิ้ง รวมทั้งงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
และ ทำงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางานนครพนม รับสมัครงานนครพนม : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 140334

ตำแหน่งงานว่างพนักงานติดตาม(โซนสกลนคร)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานติดตาม(โซนสกลนคร)

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 บ.

งานประจำ : 10,000 บ. นครพนม เมืองนครพนม ในเมือง
ติดตามรถจักรยานยนต์ที่ไม่ชำระค่างวด
หางานนครพนม รับสมัครงานนครพนม : 3 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 140071

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล ด่วน !!!! (ประจำสำนักงานใหญ่)

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล ด่วน !!!! (ประจำสำนักงานใหญ่)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ นครพนม เมืองนครพนม ในเมือง
1.สรรหาว่าจ้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเข้ามาทำงาน
2.พัฒนาบคลากร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน
3.Payroll / Time Attendant และดูแลสวัสดิการต่างๆให้กับพนักงาน
4.ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
5.สงวนรักษาบุคลากรทุกคนที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กรตลอดไป โดยการส่งเสริมเลื่อนตำแหน่ง เลื้่อนขั้น ดูแลความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยของพนักงาน
6.สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง
7.ดำเนินการจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
8. งานอื่
หางานนครพนม รับสมัครงานนครพนม : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 137123

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการผู้บริหาร ด่วนมาก

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการผู้บริหาร ด่วนมาก

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครพนม เมืองนครพนม ในเมือง
แล้วแต่ผู้บริหาร
หางานนครพนม รับสมัครงานนครพนม : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136551

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย/นิติกร

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย/นิติกร

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 บ.

งานประจำ : 12,000 บ. นครพนม เมืองนครพนม ในเมือง
- รับผิดชอบ ติดตามลูกหนี้ที่ค้างชำระค่าเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครพนม รับสมัครงานนครพนม : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136172

ตำแหน่งงานว่างIT SUPPORT

ตำแหน่งงานว่างIT SUPPORT

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครพนม เมืองนครพนม ในเมือง
ดูแลSERVER
ดูแลกล้องวงจรปิด
ดูแลซ่อมคอมพิวเตอร์ และปริ้นเตอร์
ดูแลระบบ NETWORK
จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ
แก้ปัญหาเรื่องระบบต่างๆ
สอนวิธีการใช้งานแก่ USER
ติดตั้ง/ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ดูแลเอกสารต่างๆประจาแผนก IT
เดินทางออกไปดูแลสาขาอื่นๆ(ใช้รถบริษัท)
หางานนครพนม รับสมัครงานนครพนม : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 133171
เลขที่ประกาศ : 126036

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมมอเตอร์ไซด์ (ประจำสาขาเซกา/ สาขาบึงโขงหลง/ สาขาบ้านแพง/ สาขานาทม/ สาขาศรีสงคราม/ สาขาอากาศอำนวย/ สาขาโพนนาแก้ว/ สาขาท่าแร่/ สาขาท่าอุเทน/ สาขานาแก/ สาขาโพนสวรรค์)

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมมอเตอร์ไซด์ (ประจำสาขาเซกา/ สาขาบึงโขงหลง/ สาขาบ้านแพง/ สาขานาทม/ สาขาศรีสงคราม/ สาขาอากาศอำนวย/ สาขาโพนนาแก้ว/ สาขาท่าแร่/ สาขาท่าอุเทน/ สาขานาแก/ สาขาโพนสวรรค์)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ นครพนม เมืองนครพนม ในเมือง
1.ซ่อมมอเตอร์ไซด์ ที่ลูกค้ามาใช้บริการ
2.ตรวจนับอะไหล่ภายในสาขา
3.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครพนม รับสมัครงานนครพนม : 9 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 126039

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสาขา (ประจำสาขาเซกา/ สาขาบึงโขงหลง/ สาขาบ้านแพง/ สาขาศรีสงคราม/ สาขาอากาศอำนวย/ สาขาโพนนาแก้ว/ สาขาเรณู/ สาขาภูพาน)

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสาขา (ประจำสาขาเซกา/ สาขาบึงโขงหลง/ สาขาบ้านแพง/ สาขาศรีสงคราม/ สาขาอากาศอำนวย/ สาขาโพนนาแก้ว/ สาขาเรณู/ สาขาภูพาน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ นครพนม เมืองนครพนม ในเมือง
1.บริการลูกค้าที่เข้าใช้บริการ
2.ดูแลความเรียบร้อยภายในสาขา
3.แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
4.รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ลุล่วงสำเร็จ
5.สอนและถ่ายทอดงานได้เป็นอย่างดี
6.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครพนม รับสมัครงานนครพนม : 9 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 126038

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย (ประจำสาขาเซกา/ สาขาบึงโขงหลง/ สาขาบ้านแพง/ สาขาศรีสงคราม/ สาขาอากาศอำนวย/ สาขาโพนนาแก้ว)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย (ประจำสาขาเซกา/ สาขาบึงโขงหลง/ สาขาบ้านแพง/ สาขาศรีสงคราม/ สาขาอากาศอำนวย/ สาขาโพนนาแก้ว)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ นครพนม เมืองนครพนม ในเมือง
1.บริการลูกค้าที่เข้าใช้บริการ
2.ดูแลความเรียบร้อยภายในสาขา
3.แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
4.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครพนม รับสมัครงานนครพนม : 9 เดือนที่ผ่านมา

หางานนครพนม สมัครงานนครพนม รับสมัครพนักงานนครพนม
นครพนม ฝึกงานนครพนม งานชั่วคราวนครพนม งานนอกเวลานครพนม งานประจำนครพนม งานราชการนครพนม งานต่างประเทศนครพนม งานอื่นๆนครพนม
หางานนครพนม สมัครงานนครพนม รับสมัครพนักงานนครพนม
นครพนม ฝึกงานนครพนม งานชั่วคราวนครพนม งานนอกเวลานครพนม งานประจำนครพนม งานราชการนครพนม งานต่างประเทศนครพนม งานอื่นๆนครพนม